IMPREGNEREN

Minerale bouwmaterialen worden door water aangetast. Indien water in de materialen kan dringen, leidt dat tot o.a. vorstschade, reductie van warmte-isolatie, kristallisatie door indringende zouten en mogelijk lekkage. Daarnaast is het water een voedingsbodem voor algen, mossen en verschillende soorten schimmels. Tenslotte kunnen schadelijke stoffen uit de atmosfeer, vanuit het grondwater of door spatwater, via het water in de bouwmaterialen dringen. Bij halfsteens metselwerk kan de vochtopname wel enkele liters per m² per uur bedragen na langdurige regenval.

In feite kan men stellen dat verwering en daarmee gepaard gaande verwoesting van gevels zonder de aanwezigheid van water niet mogelijk is. Daarom is het zaak om wateropname door bouwmaterialen te reduceren, zo niet volledig tegen te gaan. De gevel dient waterafstotend te worden.

Impregneren middels hydrofoberen biedt de ideale mogelijkheid om, op praktisch alle minerale ondergronden, dit doel economisch verantwoord te bereiken. Indien uitgevoerd door specialisten, heeft deze waterafstotende impregnering een duidelijk positieve invloed op de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen. Ook energie-economisch is het interessant om de gevels te behandelen. Bij een eengezinswoning kan het verschil in stookkosten, bij een droge en geïsoleerde versus een natte gevel, afhankelijk van grootte en het stookgedrag variëren tussen de € 250 en € 500 per jaar.

  

Andere voordelen van impregneren:

•    Wateropname door de bouwmaterialen wordt sterk gereduceerd of zelfs geheel tegen-gaan, waardoor ook sterk verminderde kans op vochtdoorslag.
•    De warmtegeleiding van het bouwmateriaal wordt gereduceerd, waardoor de warmte-isolatie geoptimaliseerd wordt (= energiebesparing).
•    De opname van in regenwater (zure regen) opgeloste schadelijke stoffen wordt verminderd.
•    De vervuiling wordt gereduceerd, evenals de scheurvorming in de bouwmaterialen, die kunnen ontstaan door hygroscopische uitzetting en krimp.
•    Het aantrekken van micro-organismen door de bouwstoffen wordt voorkomen en daarmee bijvoorbeeld het vergroenen van de gevel.
•    De vorst / dooibestendigheid van de gevel wordt verbeterd.
•    Door de gevel te hydrofoberen, blijft de waterindringing van buitenaf nihil, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid van binnenuit voor 90% gehandhaafd blijft.
•    De middelen die wij gebruiken hebben een duurzaamheid van meer dan 10Wat is hydrofoberen?

Onder hydrofobering van minerale materialen verstaat men, de verandering van de bevochtingshoek van het water t.o.v. de bouwstofoppervlakte.

De bevochtigingshoek verandert zodanig, dat deze groter wordt dan 90%.

Dat resulteert in een z.g. negatieve stijghoogte van het water, d.w.z. het water wordt onder invloed van atmosferische druk niet meer opgenomen.

De hydrofoberende werking wordt verkregen door een impregnering, d.w.z. door het bevloeien van het bouwmateriaal met een hydrofoberingsmiddel. Hierdoor worden poriën voorzien van een dunne laag met hydrofoberende werkstof. De poriën worden, gezien vanaf de oppervlakte, dus niet verdicht. Dat betekend dat de dichtheid tegen slagregen afhankelijk is van de indringdiepte van het hydrofoberingsmiddel in de poriën. Alleen voldoende en geschikt materiaal zal voor de noodzakelijke indringdiepte zorgen, die nodig is om een slagregendichte gevel te krijgen.

 

Het bouwmateriaal moet echter wel indringbaar zijn. Dichte, harde materialen, zoals graniet, basalt zijn daarom praktisch niet geschikt om te impregneren.

Impregneren is zeer geschikt voor de behandeling van poreuze, zuigkrachtige mi¬nerale bouwmaterialen zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen, zandsteen, tufsteen, kalksteen, gasbeton en gewapend beton.


Belangrijke aandachtspunten bij hydrofoberen:


•    Vervuilde gevels dienen eerst grondig, met heet water onder hoge druk, gereinigd te worden.
•    De te hydrofoberen gevel moet gaaf zijn. Er mogen geen doorgaande scheuren in zitten.
•    Het voegwerk moet gaaf zijn en voldoende samenhang vertonen. Zonodig kunnen wij herstelwerkzaamheden professioneel laten uitvoeren.
•    Vertoont de gevel zichtbare zoutuitslag dan dient een aparte behandeling tegen zoutuitbloei voorafgaand van het impregneren te gebeuren.
•    De aan te brengen waterwerende laag moet voldoende indringdiepte krijgen. Een te vochtige gevel moet om die reden eerst drogen.

Heeft u vragen/ opmerkingen, wilt u meer meer informatie of een offerte ontvangen? Neem contact met ons op via onze contact gegevens of  vul het contactformulier in.

 

CONTACT

TD Glazenwassers
Mendelssohnstraat 28
6961 AS Eerbeek
T: 0313 - 707 101
M: 06 – 551 70 955
E: info@tdglazenwassers.nl